El ple de l'abril

El ple de l'abril
El ple de l'abril

L’actualitat és la que és i no s’atura. Aquesta setmana vam tenir Ple municipal, l’òrgan essencial de govern d’aquesta ciutat ─per si hi ha dubtes sobre aquesta qüestió─ i on s’aproven les mesures de govern que ja es tracten en les Comissions Informatives i en les Juntes de Govern.

Del Ple d’ahir, en el qual es van tractar moltes temes i es van debatre diferents mocions presentades pels diversos grups representats, em quedo sobretot amb tres mesures que vam aprovar per unanimitat:

  1. L’aprovació de la reforma de l’ordenança de tinença d’animals i la creació de la Taula del Benestar Animal. Com va dir la regidora Sònia Trilla, “els animals formen part de moltes famílies i hem de garantir-ne el benestar”. Ben cert. Els animals són éssers que pateixen; amb la Taula del Benestar, els diferents actors que en formaran part (a banda de la mateixa regidora, hi haurà tècnics de l’Ajuntament i representants d’associacions animalistes), es fomentarà l’adopció, es conscienciarà la població sobre el que representa l’abandonament de mascotes i s’establirà un protocol per a denunciar casos de maltractament. Figueres és i serà una ciutat respectuosa amb els animals. En el cas de l’ordenança, a més, es té cura del civisme i, entre altres mesures, s’implementa l’obligatorietat de responsabilitzar-se no només de les deposicions dels gossos, sinó també de la neteja dels orins; és a dir, que cada propietari haurà de sortir a passejar el gos o els gossos amb una ampolla d’aigua per abocar damunt del lloc on el gos hagi orinat. Amb aquesta mesura, millorarem la salubritat dels nostres carrers, ja que tenir un gos no ha de significar necessàriament brutícia constant al carrer.

 

  1. Una altra mesura que implementem en aquest ple és la regulació de la circulació dels vehicles de mobilitat personal (per entendre’ns: patinets, bicicletes, monopatins, etc.) modificant l’ordenança de mobilitat. A partir d’aquest moment, aquest tipus de vehicles podran circular per la calçada o pel carril bici, però no els estarà permès en voreres i zones de vianants. Una reivindicació de la ciutadania que hem pogut atendre i que hem afrontat tot i les dificultats, i que s’ha treballat conjuntament amb tots els grups municipals.

 

  1. No per menys important deixo aquest punt per al final: la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permetrà començar el projecte de l’escola Carme Guasch per iniciar-ne la construcció dins del primer trimestre del 2022. Aquesta modificació contempla la requalificació dels terrenys on s’ha de construir l’edifici de l’escola ─uns terrenys en principi dedicats a zona verda, i que en virtut d’aquesta requalificació i la permuta amb uns terrenys propers urbanitzables i ara requalificats en zona verda─; un tràmit administratiu imprescindible i que es du a terme després que el projecte hagi estat presentat públicament perquè la ciutadania pogués fer-hi les al·legacions que considerés oportunes. L’única al·legació presentada va ser desestimada pels serveis tècnics municipals i així s’ha pogut dur endavant aquest tràmit, aprovat ara per tot el Consistori per unanimitat. El procediment per construir l’escola, doncs, segueix el seu curs dins dels terminis que vam establir en el seu dia. Ens en podem felicitar tots plegats.

La part més agra del ple, tanmateix, va ser protagonitzada per una discussió referent a la construcció del nou pavelló esportiu. A una qüestió suscitada pel regidor Héctor Amelló sobre assumir responsabilitats pel cost de la redacció del primer projecte ─desestimat, recordem-ho, per la inexactitud del pressupost de construcció i que segons els serveis tècnics de l’Ajuntament suposava un cost molt més alt per a la ciutat del que s’havia pressupostat de bon principi─, vaig respondre que em semblava molt millor perdre aquests diners que no pas entossudir-se a dur a terme el pavelló tal i com s’havia projectat  sabent que caldria abandonar-lo a mitja construcció. Vaig especificar que no volia entrar en guerres sobre responsabilitats, perquè aquesta ciutat ara té altres prioritats. Però, ves per on, el senyor Masquef es va sentir al·ludit i va fer just el contrari del que jo pretenia, o sigui, “entrar al drap” ─davant l’estupefacció dels seus companys de grup i dels altres membres del plenari─ atacant-me a mi, pel fet que jo vaig ser designada per la corporació quan era cap de l’oposició per formar part, únicament, del jurat que havia d’escollir l’empresa constructora per dur el pavelló endavant. Confesso que això em va fer encendre i vaig acabar la meva intervenció dient-li que ja n’hi havia prou de fer el Peter Pan. És a dir, que va voler justificar la inoperància del seu govern i la seva pròpia manca d’assumpció de responsabilitats carregant-me-les a mi. No tinc paraules...

En fi, la qüestió és que, entre moltes altres qüestions rellevants, ahir vam prendre aquestes tres decisions importantíssimes i per unanimitat. Tant de bo que aquesta unanimitat la veiem més sovint als plenaris, perquè vol dir que remem tots 21 regidors i regidores en la mateixa direcció: tirar la ciutat endavant.