L'Instalive de juny

Encara que no soc una friki de la tecnologia, sí que em sento ─com a alcaldessa de Figueres─ molt còmoda utilitzant totes les eines que estan al meu abast gràcies a la tecnologia. Sobretot, si em serveixen per poder comunicar amb la gent de Figueres i posar-la al dia del que passa a la ciutat i de les decisions que prenem a l’Ajuntament. En aquest sentit, els directes  d’Instagram són un mitjà de comunicació extremadament útil per informar la ciutadania i per això, mentre pugui, ens hi continuarem trobant cada tres dimecres. I creieu-me que els dimecres passen volant.

Com sempre, a l’Instalive d’ahir van sortir tota mena de temes i preguntes. M’agrada començar-lo fent un repàs a la situació de la Covid-19 al municipi. Continua millorant, les vacunacions marxen a bon ritme i s’està a punt d’iniciar la vacunació de la població en la franja d’edat entre 40 i 50 anys. La meva! Estic frisant per anar-hi! Vaig aprofitar per fer un agraïment als professionals de la salut que continuen al front de la lluita, que sort en tenim tots plegats. I aquest agraïment em va portar a la gran notícia del Pla Director de la Fundació Salut Empordà que permetrà invertir 23 milions d’euros en l’Hospital de Figueres entre ara i el 2040 per a aconseguir un hospital molt més modern i millorar-ne la tecnologia i l’atenció. Aquest Pla Director contempla, a més, la participació dels treballadors i treballadores, les famílies i els figuerencs i figuerenques en general. Visiteu-ne l’exposició: ara és a l’hospital, però ben properament la podrem veure al Consell Comarcal.  

Una altra bona notícia que vaig poder recordar és la que té a veure amb l’escola Carme Guasch i Darné, ja que la Generalitat ha aprovat finalment la inversió de 5,2 M€ en aquesta escola. Com sabeu, i com vaig recordar ahir, l’Ajuntament avançarà els diners per començar a construir-la, i aquests diners la Generalitat els retornarà a l’Ajuntament en els terminis que ja he explicat en múltiples ocasions. La construcció de l’escola començarà l’any vinent, però ja està a punt d’endegar-se el procés participatiu per definir el que serà el projecte de l’escola, a través d’un Consell integrat per la direcció de l’escola, la conselleria d’Educació de la Generalitat, el regidor d’Educació, les famílies i jo mateixa com a alcaldessa.

Molt bona notícia també per a les figuerenques i figuerencs que viuen a la zona sud de la ciutat és la cessió dels terrenys que envolten la Presó vella a l’Ajuntament; 5.730 m2 que recuperem per a l’ús ciutadà  i que convertirem en un espai verd per als barris de l’entorn. Una zona que guanyem com a punt de trobada i com a espai de gaudi per als veïns i per a tota la ciutat.

I no podia deixar de parlar del Museu de l’Empordà. En aquest any en què el museu està d’aniversari, n’emprenem una reforma estructural, museològica i museogràfica. La primera fase consistirà en fer-lo un espai molt més inclusiu (eliminarem els trams de graons de l’entrada) en el que suposarà no només un canvi d’imatge, sinó una millora llargament desitjada, ja que recuperarem també l’auditori de la planta soterrani, que fa molt de temps que està tancat i a Figueres, amb la llarga llista d’entitats ciutadanes que tenim, sempre anem mancats d’espais per a fer-hi activitats. Aquesta primera reforma començarà ben aviat, dins d’aquest any, amb una inversió de 490.000€, 200.000 dels quals aporta la Diputació de Girona. El 2022, es veurà la reforma museològica i museogràfica. És a dir, hi haurà una remodelació de les plantes superiors per donar molt més valor i molt més relleu a aquest museu, que és el museu que acull els nostres artistes, els consagrats i els que comencen ara.

Vaig parlar dels tòtems de senyalització dels aparcaments. Estem instal·lant aquests tòtems per tal de senyalitzar, ordenar i facilitar els llocs on els figuerencs i els visitants poden aparcar dins de la ciutat. Són un total de 25 aparcaments, entre els gratuïts i els concessionats. Recordem que disposem ja de l’aparcament de la carretera del Far, amb més de 380 places a disposició de tothom. Recordem també que aquest Ajuntament ha fet un esforç important en aquest àmbit amb la reducció del preu de l’aparcament en zones blaves i verdes, que arriba fins a un 40% de reducció. Que és moltíssim.

Parlant de la Selectivitat, per la qual passen els estudiants de batxillerat de la ciutat aquesta setmana ─aprofito per enviar-los molts ànims i molta força en aquests dies de nervis─, vaig sortir a parlar de la importància d’haver pogut obrir, aquest curs, les escoles; amb tot el que representa quant a la relació dels escolars amb els seus companys i companyes i la igualtat d’oportunitats per a tots plegats. I amb les dificultats que han suposat les conseqüències de la pandèmia i que han obligat escoles, ensenyants i famílies a adaptar-se a les condicions actuals i, sobretot per als equips educatius, ha significat un esforç importantíssim, que no ha estat precisament fàcil de dur a terme. A ells, també, cal agrair-los aquest esforç en bé de la nostra mainada.

Parlar de joves em va portar a parlar del Pla Local de Joventut; un pla del qual estàvem mancats des de fa molt de temps (més ben dit: el pla existia però no estava gens al dia) i que, ben aviat, aprovarem (més concretament, al Ple del juliol). Un Pla Local de Joventut és una eina que ens permetrà fer polítiques de joventut, pensant en la joventut i amb la participació del jovent de la ciutat. Les polítiques de Joventut no es circumscriuen al lleure juvenil ─que sí, que és el més evident i és important, però no és l’eix d’unes polítiques per al jovent─, sinó a molts altres aspectes com la formació, la feina, les oportunitats d’emancipació a través de l’habitatge... Molts aspectes que milloren ràpidament si els plans locals estan actualitzats, perquè llavors es pot accedir a programes i subvencions que d’altra manera no serien possibles. D’aquí que insistim en aquest tema. I perquè els joves són un col·lectiu que ha acusat i molt les conseqüències de les crisis successives, no només de la pandèmia, sinó totes les dels darrers anys.

Una de les preguntes que van sortir al directe va ser sobre els casals d’estiu municipals. És veritat que molta mainada ha quedat fora i em sap greu dir-ho, però realment, tot i l’esforç que hem fet enguany des de l’Ajuntament i les més de 700 places que s’han posat a disposició de la ciutadania, els espais dels quals disposem són els que són i, amb les mesures actuals que cal tenir en compte, no podem fer més del que s’ha fet. Els casals de lleure municipals ofereixen una molt bona qualitat a un preu més que raonable: 120€. Aquest preu és el preu mínim que la llei permet; això significa que no es poden abaratir perquè la llei no ho permet. Cal pensar que la situació de pandèmia ens ha triplicat el preu de cost de les activitats; si el 2019 els casals van costar a l’Ajuntament un total de 90.000€, l’any passat i aquest, amb la implantació de les mesures Covid, ens han costat 250.000€ en total.

Quan la gent que va seguir l’Instalive en directe es va llançar a fer preguntes, en van sortir de molt bones i molt interessants. Es va parlar de les escombraries i de la recollida de la fracció orgànica; no repetiré ara tot el que es va dir, perquè n’he parlat en altres entrades d’aquest blog, però sí que vull deixar constància escrita que la nova contracta de les escombraries, si els tràmits administratius ho permeten, es podria aprovar el 2022. Aquí sí que notarem canvis en la neteja viària i, doncs, en la imatge de la ciutat, però ens caldrà encara una mica de paciència. També es va parlar del POUM. Només diré que està previst que s’aprovi en el Ple que tindrà lloc a finals de juliol. Estigueu atents al blog, en continuaré parlant.

Em van preguntar també per l’asfaltatge dels carrers. Em sento molt feliç de poder explicar que, durant el mes de juny, s’estan veient canvis en els carrers de Figueres; són aquelles obres que corresponen a la licitació del 2020 i que no es van poder fer en aquell moment per les circumstàncies del Covid per tothom conegudes. A partir del setembre, després de la temporada turística (que tot apunta que millorarà considerablement enguany), iniciarem la part que correspon a la licitació del 2021. I així, en aquestes dues etapes, tindrem un 70% de l’asfaltatge de la ciutat acabat, sense clots i amb la senyalització actualitzada.

També a partir del setembre, i això em fa una il·lusió especial, tindrà lloc la remodelació del carrer Col·legi. No serà només una qüestió d’asfaltatge, sinó que millorarà i molt tot el carrer. Tot i que ho farem per fases (igual com al carrer de Vilafant), no serà fàcil perquè és un dels carrers més transitats de la ciutat. Així, doncs, quan arribi el moment demanaré una mica de paciència als veïns del carrer però també a tota la ciutadania; tot el que es fa és per a una millora de la ciutat: la imatge i la comoditat dels seus veïns i veïnes.

Em van demanar pels dispositius que es preveuen per Sant Joan, per evitar les molèsties que causen els petards a les mascotes. Val a dir que s’han habilitat espais per tirar els petards i que se sanciona les persones que no respecten ni l’horari establert a l’ordenança de civisme ni els llocs on es permet l’ús de pirotècnia. Ja hi ha moltes denúncies signades, cosa que, d’altra banda, sap greu perquè significa que hi ha persones (no la majoria, afortunadament) que no té cap respecte pels seus conciutadans. Una situació que ha de canviar.

I acabo l’espai reservat per a l’Instalive d’ahir amb el comentari a una pregunta sobre els districtes. Em van demanar com van les valoracions dels temes que van sortir a les dues reunions o proves pilot amb els districtes 2 i 5. Aquesta pregunta demostra que la ciutadania vol participar en els espais de decisió municipals i vol saber quin seguiment es dona als temes que hi apareixen. Doncs bé, tot va com havíem previst: els tècnics estan avaluant totes les demandes i propostes que els veïns i veïnes van presentar i en uns dos mesos farem el retorn a la ciutadania, i les persones que hi van participar seran novament convocades per fer-los aquest retorn. Hi ha coses que ja s’estan fent, simplement perquè ja s’hi treballava (recuperació de l’entorn de la Presó vella); d’altres potser no seran possibles per causes jurídiques, administratives, pressupostàries... I d’altres, segur, s’incorporaran a la negociació dels pressupostos que començarà després de l’estiu (per poder tenir pressupost el primer dia de gener de l’any 2022, com hem fet enguany). Jo també estic impacient per veure’n els resultats.